Zásady ochrany soukromí

ModerniMalir.cz se snaží neshromažďovat ani neuchovávat Vaše osobní údaje, nicméně je nutné získávat základní údaje nezbytné k Vaší identifikaci. Přečtěte si důsledně naše zásady ochrany soukromí. Používáním služeb ModerniMalir.cz souhlasíte se zněním těchto zásad, v opačném případě je Vaše jediná a výhradní možnost přestat používat ModerniMalir.cz. ModerniMalir.cz si vyhrazuje právo změnit tyto zásady ochrany soukromí, a to i bez předchozího upozornění.

1. Obecné informace

ModerniMalir.cz zpracovává osobní informace, které obdrží a shromáždí. Osobní informace znamená informace o Vás která je identifikovatelná jako např. Vaše IP adresa, e-mail adresa, typ prohlížeče nebo země, odkud pocházíte. Za všech okolností automaticky získáváme a zaznamenáváme na náš server informace z prohlížeče, včetně IP adresy, cookies souborů a URL strany, kterou vyžadujete. Tyto informace používáme k obecným účelům, jakými je např. poskytování produktů a služeb, identifikaci a autentifikaci Vašeho přístupu na ModerniMalir.cz, ke kterému jste oprávněni přistupovat, zlepšování nabídky našich služeb pro Vás, možnosti Vás kontaktovat a k údržbě serveru.

2. IP adresa

IP adresa je automaticky oznamována Vaším internetovým prohlížečem pokaždé, když zobrazíte stránku. Vaše IP adresa zůstává uložena v naší databázi uživatelů a je zaznamenána při každé návštěvě stránky. IP adresy mohou být využity k různým účelům, včetně zjištění vhodné jazykové verze založené na zeměpisné poloze, k odhadu celkového počtu uživatelů navštěvujících ModerniMalir.cz nebo k zacílení určitých služeb pro konkrétní jazyk nebo zemi.

3. Cookies

Cookie je nevelké množství dat, které je zasláno Vašemu prohlížeči a uloženo na pevném disku Vašeho počítače. Tato data NEZAHRNUJÍ žádné osobní údaje o Vás. ModerniMalir.cz zasílá a přistupuje ke cookies na Vašem počítači. Nepřistupuje ovšem ke cookies zaslaným jiným serverem nebo poskytovatelem služeb a ostatní servery nebo poskytovatelé služeb nemohou přistupovat ke cookies zaslaným serverem ModerniMalir.cz na Váš počítač. Povolujeme ostatním společnostem (jako např. Google), které zobrazují reklamy na některých z našich stránek, zasílání nebo přistupování k jejich vlastním cookies na Vašem počítači. Tyto zásady ochrany soukromí neřídí používání cookies ostatními společnostmi: každá taková společnost má své vlastní zásady ochrany soukromí, které řídí používání jejich vlastních cookies. Cookies jsou využívány k mnoha různým účelům jako umožnění přístupu ke službám pro registrované uživatele, zapamatování služeb nebo produktů, které jste zvolili nebo vyžádali, k řízení výzkumu, na jehož základě zdokonalujeme a rozšiřujeme námi nabízené služby a obsah stránek. Můžete nastavit Váš prohlížeč na příjem všech cookies, odmítnutí všech cookies nebo upozornění pokud je zasláno cookie. Ale pokud vyberete odmítání všech cookies nebo odmítnete cookies, když Vás prohlížeč upozorní s žádostí o přijetí, Vaše využívání služeb ModerniMalir.cz bude omezeno: nebudete moci využívat služby pro registrované uživatele.

Společnost Google používá k zobrazování reklam na stránkách ModerniMalir.cz soubory cookies DART, díky kterým může zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na dalších stránkách internetu. Uživatelé se mohou po přečtení zásad ochrany soukromí pro reklamní a obsahovou síť Google z používání souborů cookie DART odhlásit.

4. Sdílení informací a poskytování třetí straně

ModerniMalir.cz nepronajímá, neprodává ani neposkytuje Vaše osobní informace žádné třetí straně. Ale pokud vložíte Vaše osobní informace (např. e-mail) na nějakou stránku, kde jsou viditelné a veřejné, můžete dostávat nevyžádané zprávy. ModerniMalir.cz může sdílet nebo poskytovat anonymní demografické informace. Příklad takové informace může být: "65% uživatelů, kteří pravidelně využívají služby ModerniMalir.cz pochází z Evropy" nebo podobné. Ale žádné osobně identifikovatelné informace nebudou nikdy použity bez Vašeho souhlasu. Obecně ModerniMalir.cz nesdílí osobní informace o kterémkoliv uživateli s jednotlivcem, společností nebo jinou entitou bez svolení uživatele, pokud nejde o poskytování produktů nebo služeb, které si uživatel vyžádal.

5. Nevyžádané informace které můžete dostávat

Čas od času Vám můžeme zaslat informaci související s využíváním služeb ModerniMalir.cz, jako jsou oznámení o službách, žádost o zpětnou vazbu a administrativní zprávy.

6. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.